Hasan KARAL
Hasan KARAL
AK PARTİ 24. 25. 26. DÖNEM RİZE MİLLETVEKİLİ
TWİTTER HESABIMIZ

Rize Tarihçe

Ana Sayfa » Rize Tarihçe

TARİHÇE

Rize ilinin adı; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca’da “Rıza” olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır.
Osmanlıca’da ise “Rize” ufak kırıntı, döküntü anlamındadır. Saka göçleri sırasında, Aşağı Çoruh ve Rize-Batum arasına “Kalaç” adlı bir  Türk boyu yerleşmiştir.

M.Ö. 323 senesinden sonra Büyük İskender’in ölümü ile İmparatorluğun devamı niteliğinde olan Pontus, Koppodkida, Bithynia gibi krallıklar kurulmuştur. Ancak Trabzon, Rize gibi bir takım serbest şehirler, bu krallıklara bağlı olmadan varlıklarını sürdürmüşlerdir. 131 yılında Karadeniz kıyılarını gemi ile dolaşan Romalı Arrianos, Karadeniz’in TARIHÇE doğusunda hakim olan Lazlardan bahseder.

Rize, M.S. 10-395 yılları arasında Roma, 395 yılından itibaren de Bizans hakimiyeti altında yer almıştır. Alpaslanoğlu Sultan Melikşah’ın döneminde 24 Haziran 1080 Rize Selçukluların hakimiyetine girmiştir. 1204 yılında Rize’yi de içine alan Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu kurulmuştur. 1461 yılında Trabzon’u fetheden Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Rize ve çevresini Türk egemenliği altına almıştır. Yavuz Sultan Selim’in sancak beyliği sırasında Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize’ye gelerek kendi adı ile anılan camii yaptırmıştır. Rize 1877 yılında merkez sancağa bağlı nahiye olmuştur. Birinci Cihan savaşında 9 Mart 1916 tarihinde Rize, Rusların işgaline uğramış, 2 Mart 1918’de bağımsızlığına kavuşmuştur. Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 tarihinde Vilayet olmuştur. Bugün ilin 11 ilçesi bulunmaktadır.